Goeie genen

david-klein-452056-unsplash3095203193735888083.jpg

Niets is confronterender dan het moederschap. Een mini versie van jezelf om je heen hebben lopen met soms karaktertrekken die je – als je heel eerlijk bent – liever niet in je kind had terug gezien! Een ‘In your face’ van moeder natuur zeg maar! Maar zo af en toe zit er ook wat goeds in de genen die je doorgegeven hebt. Iets heel waardevols dat niet aan te leren is, maar wat er gewoon ín zit. Iets waarvan je gewoon naast je schoenen gaat lopen van trots! Zo heeft Noëlle dus mijn liefde voor het schrijven geërfd. Ze is dol op verhalen schrijven en als ik haar ‘loslaat’ op mijn laptop, ontstaan de mooiste vertellingen. Ik geniet van de fantasie en haar oog voor sommige details. Maar het meest geniet ik van haar creatieve spelling die vooral erg fonetisch is! Geniaal vind ik het! Het doet je tevens realiseren hoe onlogisch de Nederlandse taal eigenlijk is. Hoe dan ook, ik geniet er van! Jullie ook?

De ark van noa

op een dag wert er een baby gebooren die hete noa . 20 jaar laater had hij een droom. Toen baude hij een ark wand er kwam een vloed golf. Ale mensen lachde hem uit wand ze geloofde em niet. Hij pakte van ale dieren een manetje En een vroutje. Die gingen op de boot. Ale menze die hem niet geloofde gingen Dood. Maar noa en de dieren waaren Nog en leefde nog. end

Geschreven door Noëlle n.a.v. een godsdienstles op school. Op moment van schrijven is ze 7 jaar.

floor het dode konijn

op een mooie dag was er iets aan de hand. mama hat net een grooter hok gekreegen .
Lynn en Noëlle haden konijnen floor was van lynn en mienemin was van noëlle.

toen mama de konijnen eten ging geven, zag mama dat floor ziek was . ze belde de dieren arts maar toen was het al te laat. floor was dood.

de volgende dag haden daphne lynn noëlle floor begraaven. we legde een bloem neer end

Geschreven door Noëlle toen ons konijntje Floor dood ging. Op moment van schrijven is ze 9 jaar.

Tytel: Spangaliscorlesje

Er zijn veel nieuwe leerlingen dus laten we beginen.

Maud is super lief. Jip heeft nakolepsie dat betekent dat hij ieder moment in slaap kan vallen. Dylan is na school al aan het werk met paketjes bezorgen en houd ook van Justin Bieber. Ramin woonde in Iram daar is hij niet veilig. Heel veel familys zijn daar niet veilig ze kunen op gepakt worden darom woont hij bij het Azc.

Aldert komt uit Suriname hij is de korsjersje en hij helpt Ramin. Er zijn ook leeraren: Marrie de Wind geen iedee wat ze voor lessen geeft. Mitsmets geeft Engels. Jochem Damstera is de diriktur maar geeft ook les en is homo met de voorege korsjersje. Reggy is de vader van een oude leerling. Surrley geeft teken knutsel schilder les en heeft verkeering met De Wind. Lef is oud verkleet en wil alles weten over Iram en Ramin en is samen met Moud gek verkleet. Lef als mayo en Moud als cily. Ramin doet ook mee maar is aleen een hulpje van Lef.

Love JB. Groetjes noëlle  de liefste leerling van lg5

De inspiratie voor dit verhaal is gehaald uit de serie Spangas die Noëlle bijna dagelijks kijkt. Op moment van schrijven is ze 10 jaar.

PhotoCreds: David Klein

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s